Videokonference

Som at være der selv

Innovation på tværs af fysiske rammer kræver samarbejde – ikke blot en videokonference.

Samarbejde omkring Sharecons mødevægI takt med at rejseomkostningerne og rejsetiden stiger, øges presset for at nedbringe omkostningerne og øge effektiviteten. Samtidig skal virksomheder i stigende grad indarbejde en synlig grøn profil som kan måles i bl.a. CO2 udledning og anden ressourceforbrug.

Traditionelle videokonferenceløsninger adresserer og løser til dels disse problemer og udfordringer – men endnu har de ikke kunne matche/tangere værdien af, at kolleger arbejder direkte sammen, med samme dokumenter og opgaver i samme møderum.

SHARECON’s vision er klar: alle skal være i stand til – på samme tid – at arbejde tæt sammen i lyd, billeder og dokumenter på tværs af fysiske afstand, med et tryk på én knap.

SHARECON’s kunder oplever et stærkt forøget team samarbejde, bedre og mere korrekte beslutninger og markante besparelser i rejseomkostninger og tabt arbejdstid – med udstyr der bliver brugt i tusindvis af timer hver dag!

Velkommen til SHARECON – som at være der selv!