Succeskriterier

Nøglen til succes ligger i koncept, vision og implementering!

Rundt om i mange virksomheder og institutioner står helt uvirksomt videokonferenceudstyr. Hvorfor er løftet om øget effektivitet og lavere rejseomkostninger ikke blevet indfriet? Svarene kan være mange, men årsagen er meget enkel – det har bare ikke virket godt nok til at kunne erstatte et ”rigtig møde”.

Det ikke nok at se et vellignende billede og tydeligt høre en kollega. En videokonference er blot en telefonkonference med billede. Og evnen til at vise fx en PowerPoint eller Excel i læsbar kvalitet understreger blot at konferencen er en præsentation – ikke et samarbejde, hvor man arbejder med dokumenterne.

Hvis implementering af videokonferenceudstyr skal være succesfuld og leve op til den forventede business case, er det nødvendigt at alle møder, hvor man tidligere rejste, kan afholdes lige så nemt og effektivt som hvis alle befinder sig i et og samme møderum. Det betyder en helt ny løsning, som understøtter alle processer, forretningsgange og den menneskelige adfærd.

Her er kort redegjort for nogle af de ikke-tekniske succeskriterier, som en virksomhed altid skal tage med i overvejelserne når en ny løsning anskaffes eller en eksisterende løsning skal moderniseres.

Har du lyst til en dialog om succeskriterier og Best Practice – kontakt os her.